Archív kategorií: Podnikanie

Prečo je dôležité motivovať zamestnancov ?

od autora: | 13. júla 2024

V konkurenčnom svete podnikania je jedným z kľúčových faktorov, ktoré odlišujú úspešné organizácie od neúspešných, motivácia zamestnancov. Motivácia zamestnancov je nesporne rozhodujúca pre rast a úspech každého podniku, pretože priamo ovplyvňuje produktivitu organizácie. Tento článok sa zaoberá významom motivácia zamestnancov a ponúka poznatky o tom, prečo je dôležitou zložkou pri udržiavaní produktívnych, angažovaných a spokojných zamestnancov. Objavte hodnotu pozitívnej morálky a jej vplyv na výkonnosť zamestnancov, súdržnosť tímu a celkové zdravie podniku.

Sila motivácie: prečo je kľúčom k úspechu udržať zamestnancov inšpirovaných ?

Sila motivácie je nepopierateľná v každej profesijnej oblasti a ešte viac v rámci pracovnej sily organizácie. Je to hnacia sila, ktorá tlačí zamestnancov k dosiahnutiu stanovených cieľov a zámerov, čo v konečnom dôsledku napomáha celkovému úspechu podniku. Motivácia zamestnancov je pre úspech mimoriadne dôležitá, pretože motivovaní zamestnanci s väčšou pravdepodobnosťou dosiahnu lepšie celkové výsledky. Vykazujú vyššiu produktivitu a vynikajúcu kvalitu práce, pretože ich poháňa vášeň a cieľavedomosť, ktoré v nich vzbudzuje motivácia. Motivácia zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou podpory vysoko výkonnej a inovatívnej pracovnej kultúry. Zamestnanci sa zapoja do svojich úloh, snažia sa maximálne využiť svoj potenciál a sú aktívnejší pri hľadaní riešení a prekonávaní výziev. Tento pocit angažovanosti a oddanosti pomáha zvyšovať nielen individuálne výkony, ale aj produktivitu tímu. Zamestnanci, ktorí sú inšpirovaní, sú s väčšou pravdepodobnosťou lojálni voči organizácii a menej často dávajú výpovede alebo absentujú, čím sa znižuje fluktuácia zamestnancov. 

Motivácia zamestnancov
Naučte sa ľudí motivovať

To vedie k stabilite a neustálemu rastu spoločnosti. Okrem toho pracovné prostredie, v ktorom sa darí motivácii, vedie k spokojnosti s prácou, čo zlepšuje celkovú duševnú pohodu zamestnancov. Pozitívne vibrácie, ktoré rezonujú z tímu motivovaných zamestnancov, môžu stimulovať spoluprácu, zvyšovať morálku a vytvárať priaznivé pracovné prostredie, ktoré je vzrušujúce a zároveň náročné. Keď je motivácia súčasťou firemnej kultúry, zamestnanci vnímajú svoju prácu ako viac než len prácu, ale ako naplnenie svojich osobných a profesionálnych túžob. To otvára cestu ku kultivácii kreativity, podpore inovácií a podpore vzdelávania a kariérneho rastu. Nehovoriac o tom, že motivovaný zamestnanec môže efektívnejšie prispieť k celkovej skúsenosti zákazníka, čo ovplyvňuje reputáciu spoločnosti a jej konkurencieschopnosť na trhu. Nepochopenie významu motivácie zamestnancov môže mať za následok zníženú produktivitu, nízku morálku a slabú spokojnosť zákazníkov. Preto v záujme udržania obchodného rastu a vybudovania odolnej organizácie musia spoločnosti investovať do rozmanitých motivačných stratégií s ohľadom na jedinečné potreby a hodnoty každého zamestnanca. Každá motivačná taktika zohráva kľúčovú úlohu – od peňažných výhod a uznania až po poskytovanie príležitostí na profesionálny rozvoj a zabezpečenie zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Udržanie inšpirácie zamestnancov nie je v podstate len kľúčom k úspechu spoločnosti – je to životne dôležitý pilier, ktorý zabezpečuje prežitie spoločnosti v dnešnom vysoko konkurenčnom podnikateľskom prostredí.

Prenechajte účtovníctvo osobe, ktorá sa tomu venuje a má dostatok znalostí

od autora: | 9. novembra 2022

Uctovnictvo predstavuje problematiku, ktorá si vyžaduje naozaj dostatok vedomostí a hlavne prax, ktorá je mimoriadne potrebná na výkon tejto činnosti. Dnes sa mnohí podnikatelia alebo súkromné osoby obracajú na pomoc odborníkov, ktorí vedia uctovnictvo poriadne podchytiť a vytvoriť naozaj fungujúci celok. Je to naozaj vhodná pomoc pre tých, ktorí sa do tejto problematiky až tak nevyznajú a samotné účtovníctvo je pre nich naozaj španielská dedina. Je viac než vhodné zvoliť si na to osobu alebo firmu, ktorá vám dostatočne pomôže ale hlavne, odbremení vás od mnohých povinností.

Aké výhody má účtovná firma?

Jednoduché uctovnictvo
Typy účtovníctva

Účtovníctvo, tak ako sme už spomínali, naozaj nie je pre každého. Práve preto sa mnohí podnikatelia, majitelia väčších alebo menších firiem, alebo dokonca súkromné osoby obracajú na niekoho, kto v v účtovníctve dostatočne fungovať. Vedenie účtovníctva predstavuje naozaj množstvo byrokracie a to, aby ste boli neustále v strehu a aby ste v samotnej problematike vedeli dostatočne pohybovať a orientovať. V tomto prípade okrem svojej hlavnej práce, musíte viesť účtovníctvo tak, aby ste mali všetku dokumentáciu v poriadku a v súlade s legislatívou. Na majiteľa firmy, podnikateľa alebo samostatne zárobkovo činnej  osoby je toho naozaj moc. V tomto prípade sú tu účtovníci, ktorí buď fungujú v účtovnej firme, alebo ponúkajú svoje služby ostatným podnikateľom. Pokiaľ sa v tomto prípade rozhodnete, že účtovníctvo prenecháte osobe, ktorá sa tomu dostatočne venuje, naozaj sa vám uľaví. Z vašej strany vyplýva len jedna povinnosť a to mať všetky dokumenty a doložky, ktoré neskôr posuniete samotnému účtovníkovi, ktorí vám účtovníctvo bude viesť. Je to naozaj efektívny spôsob nato, aby ste mali účtovníctvo v poriadku, pretože viete, že to má pod palcom osoba alebo firma, ktorá  má v tom dostatočnú prax a skúsenosti, ktoré v tomto prípade využíva. Účtovníctvo je problematika, v ktorej sa musí daný človek vyznať v prípade, že si chce všetko viesť sám. Je to kolobeh, ktorý sa však mení a s ním aj samotná legislatíva, v ktorej budete musieť vedieť chodiť. Práve preto sú tu účtovníci, ktorí svoje služby ponúkajú osobám, ktoré to potrebujú. Pokiaľ chcete, aby ste mali účtovníctvo v poriadku, navštívte internetovú stránku https://www.easystart.sk/.

Ak investovať, tak riešením môžu byť zlaté mince

od autora: | 12. septembra 2022

Sporenie je činnosť, ktorú netreba podceňovať a pracujúci človek by mal vedieť si nejaké peniaze odložiť na horšie časy. Investovanie je svojim spôsobom sporenie, pretože ide o to, aby vaše peniaze rástli. Ak sa povie investovanie, nie je to len o kúpe akcií, ale je mnoho spôsobov, ako sa dá investovať a tak si nasporiť nejaké financie, napríklad môžete investovať do nehnuteľnosti alebo kupujú kryptomeny či dokonca investovať do zlata, a teda riešením by mohli byť aj zlaté mince. Nezabudnite na to, akékoľvek investovanie by malo byť spoľahlivé, aby ste neinvestovali do niečoho zlého, pretože rýchlo by ste mohli prísť o všetky investované peniaze.

Dostatočné informácie a vzdelanie vám často pomôže pri investovaní

Zlaté mince a ich hodnota
Financie v zlatých minciach

Ak uvažujete o tom, že aj vy by ste chceli, aby vaše peniaze zarábali, tak premyslite si vhodný spôsob. Niektorí uprednostnia akcie, iní chcú niečo zaujímavejšie, ako sú zlaté mince. Zaujímavé sú v tom, že často sa dedia zlaté mince, napríklad po predkoch, pretože so zberom a investovaním ide ruka v ruke aj vášeň k zbieraniu. Zdediť zbierku zlatých mincí by však mal niekto, kto by v tom pokračoval, pretože čím staršia a väčšia je zbierka, tým má väčšiu hodnotu. Zbierať zlaté mince a investovať je vhodné a taktiež je to jedna  z najbezpečnejších investícií i stabilných, pretože zlato nikdy nestratilo ešte na hodnote. neovplyvnilo jeho hodnotu nič – ani vojny, ani ekonomické krízy. Zlaté mince a investovanie do zlatých mincí má viacero výhod, no jednou nevýhodou pre niekoho môže byť ich uskladnenie. To, ako budete uschovávať svoju zbierku závisí často od veľkosti zbierky a od jej hodnoty. Ak máte veľkú zbierku a zbierku, ktorej hodnota je naozaj vysoká, určite zlaté mince patria do banky, respektíve do trezoru, aby ste mali stopercentnú istotu, že vaša zbierka je chránená pred krádežou. Pred samotným rozhodnutím či investovať a do čoho investovať mali by ste si naštudovať všetko o danej investícii, aby sa nestalo, že prídete o svoje peniaze, pretože ste nesprávne investovali alebo ste nemali dostatočné informácie. Práve zlato by mohlo byť väčšou istotou a zárukou, že vaša investícia by rástla. Ak hľadáte viac informácií o investovaní do zlatých mincí, navštívte webovú stránku https://zlatypristav.sk/.

Pre podnikateľský plán kaviareň si vyhraďte dostatok času

od autora: | 19. marca 2022

Všetky dobré veci, ktoré vznikajú si vyžadujú váš čas. Podnikateľský plán kaviareň je vašou štartovacou čiarou do novej etapy života, vašou prvou zastávkou na ceste za splneným podnikateľským snom. Preto by ste príprave podnikateľského plánu kaviareň mali venovať dostatok času a určite ho nevybaviť za jeden večer s pocitom, že to “musíte” mať hotové. Pri písaní podnikateľského plánu zistíte množstvo vecí, ktoré ešte potrebujete naplánovať, ktoré už máte hotové a nad ktorými by ste sa ešte mali zamyslieť. V prvom rade je potrebné stanoviť si cieľ, ku ktorému sa môžete po čase vrátiť a prelistovať si ho a zistiť, či sa niečo zmenilo vo vašich plánoch. 

Existuje návod na podnikateľský plán kaviareň?

Návod na podnikateľský plán kaviareň
Typy ako napísať podnikateľský plán pre kaviareň

Na internete je množstvo rôznych šablón, ktorými si viete pri vytváraní podnikateľského plánu kaviarne pomôcť. Nájdete tam už prispôsobené vzory pre rôzne druhy činností – napríklad podnikateľský plán pre autoservis bude sčasti odlišný od podnikateľský plán kaviareň. Preto nikdy nenájdete presný vzor pre váš biznis. Ale môžete sa inšpirovať. Podnikateľský plán kaviareň by mal obsahovať určite základnú víziu a účel podnikania. Nemala by chýbať organizačná štruktúra a forma podnikania, ako aj popis služieb, ktoré budete ponúkať. Nezabudnite na analýzu konkurencie a zistenie svojho postavenia v konkurenčnom prostredí – jednoduchou analýzou silných a slabých stránok sa dozviete niečo viac o vašom podnikateľskom zámere. Dôležitou súčasťou podnikateľský plán kaviareň je cenová politika ako aj marketingový plán. 

Praktické veci, na ktoré pri plánovaní netreba zabúdať

Po úspešnom štarte do nového podnikateľského projektu by ste sa pri kaviarni mali zamyslieť aj nad praktickými vecami. Jedným z dôležitých súčastí podnikania v sektore kaviarni je výber správneho a kvalitného pokladničného systému. Možno sa vám to zdá v prvom kroku ako maličkosť, ale netreba zabúdať na to, že to bude váš každodenný spoločník, vaša pravá ruka, na ktorú sa budete musieť vedieť spoľahnúť v každodennom fungovaní. V konečnom dôsledku aj od výberu pokladničného systému závisí spokojnosť vášho zákazníka a úspešnosť vášho podniku. Veľmi obľúbeným a žiadaným systémov je IKELP POS MOBILE. Viac o ňom zistíte na webovej stránke https://www.ikelp.sk/

Seo agentúra a jej neoceniteľná pomoc pre webové stránky

od autora: | 9. januára 2022

Seo agentúra a jej prínos pre všetkých začínajúcich podnikateľov v online svete je mimoriadny. Pre všetky webové stránky je životne dôležité na akej pozícií v ktoromkoľvek internetovom vyhľadávači sa nachádza. Dosiahnuť, aby ste sa ocitli na vyšších priečkach je veľmi ťažká úloha. Preto si mnohí zavolajú na pomoc seo agentúru. Kvalitné seo agentúry vám so všetkým dôležitým pomôžu a vy sa pohodlne môžete venovať podnikaniu. O tom čo všetko pre vás urobí seo agentúra a prečo sa oplatí najať si tohto špecialistu si povieme viac. 

Seo agentúra vám vytvorí dokonalú optimalizáciu vašej webovej stránky 

eo agentúra a linkbuilding
Oslovenie seo agentúry je dobrý krok

Pri prvom stretnutí v seo agentúre s vami seo špecialisti preberú všetky vaše požiadavky aj ciele, analyzujú súčasný stav webovej stránky a určia ďalší postup práce. Na svoju prácu využívajú rôzne nástroje a metódy. Povieme si viac o možnostiach, ktoré seo agentúry využívajú na zlepšenie vašej vyhľadávateľnosti na webe. V prvom rade seo agentúra nájde všetky kľúčové slová, ktoré potencionálny zákazníci bežne zadávajú do svojich vyhľadávačov. Tento bod je mimoriadne dôležitý a je potrebné analyzovať naozaj všetky slová, ktoré ľudia napíšu pri ich potrebe o nejaký tovar alebo službu, a ktoré ich nasmerujú práve na vašu web stránku.  Seo agentúry pri analýze vašej stránky zistia aj potenciálne problémy, ktorých ste sa mohli dopustiť nekvalitnou seo optimalizáciou a použitím zastaralých postupov. Častým problémom je aj čiastočné alebo úplne obmedzenie vašej web stránky zo strany vyhľadávača vďaka nesprávnym nastaveniam alebo aj nekalou snahou vašich konkurentov. Seo špecialisti z agentúry vám pomôžu pri odstránení všetkých chýb a vaša web stránka bude opäť na popredných miestach všetkých vyhľadávačov. Základom kvalitnej web stránky je jednoznačne zverejňovať kvalitný obsah. Tento obsah vám seo agentúra pomôže pripraviť tak, aby to bolo prínosné a navyše vám pomôžu aj s budovaním vášho dobrého mena. Vo veľa prípadov sa môžete prebojovať až na pozície špecialistu na danú problematiku. Postačí len tvrdá práca a kvalitné seo optimalizácie. Ak vás téma o seo optimalizáciách zaujala a potrebujete sa dozvedieť viac kliknite na webovú stránku https://www.seolutions.sk/, kde nájdete všetko potrebné a možno aj niečo navyše.

Správne vypracovaný podnikateľský plán pre vaše úspešné podnikanie

od autora: | 5. januára 2022

Existujú veci, ktorým sa v začiatkoch svojho podnikania určite nevyhnete. Jednou z nich je napríklad aj plan podnikatelsky. Aj keď si mnohí myslia, že strácať s ním čas je zbytočné, opak je pravdou. Správne vypracovaný biznis plán vám pomôže získať potrebné financie a nasmerovať vás správnou cestou. Každý, kto začína podnikať, si predstavuje, že sa stane úspešným zo dňa na deň. Skúsení podnikatelia však vedia, že za úspechom stoja roky driny. Poďte sa spolu s nami pozrieť na význam podnikateľského plánu a tiež body, ktoré by v ňom nemali chýbať.

Krok za krokom k úspechu

Plan podnikatelsky a jeho body
Obsah podnikateľského plánu

Máte vo svojej hlave podnikateľský nápad, ktorý sa chystáte zrealizovať? Neviete sa dočkať, kedy si splníte sen o vlastnom podnikaní? V tom prípade by ste si mali nechať všetky myšlienky uležať v hlave a začať pracovať na podnikateľskom pláne. Ten vám poskytne priestor na to, aby ste si premysleli každý jeden krok. Podnikateľský plán nájdete tiež pod názvom biznis plán alebo podnikateľský zámer. Ide v podstate o dokument v papierovej podobe, ktorý obsahuje všetky informácie o tom, kto ste, s čím chcete podnikať, prečo je vaše podnikanie perspektívne, ako ho zabezpečíte, koľko peňazí budete potrebovať a tiež kedy sa vám vrátia. Súčasťou je takisto marketingová stratégia, finančný plán, pomenovanie cieľov a popis stratégie, ako ich dosiahnete. Ako sami vidíte, ide o pomerne rozsiahly dokument. Preto je dôležité si uvedomiť jednu vec. Ak sa ho budete snažiť vypracovať rýchlo, odrazí sa to na jeho kvalite. Ak si takýto podnikateľský plán prečíta potenciálny investor, určite nebude mať záujem investovať svoje peniaze do vášho biznisu.  Niektorí úspešní podnikatelia tvrdia, že biznis plán je jednou z najdôležitejších vecí v začiatkoch podnikania.

Potrebujete pomoc?

Vypracovať kvalitný podnikateľský plán nemusí byť vôbec jednoduché. Najmä vtedy, ak ste to ešte nikdy nerobili. Buďte však bez obáv. Ak si v tomto smere neveríte, máte možnosť obrátiť sa na špecialistov venujúcich sa práve profesionálnemu vypracovaniu podnikateľských plánov. Ak máte presnú predstavu o svojom podnikaní a chuť spolupracovať, neváhajte sa obrátiť na https://marekstraka.com/ . Odborníci na biznis plány vám pomôžu zorientovať sa v problematike a vytvoriť dokonalý podnikateľský plán vášho podnikania.

Jak vybrat kvalitní kávu?

od autora: | 28. augusta 2021

Mnoho lidí je milovníkem dobré kávy. Každý však za dobrou kávu považuje něco jiného. Pro někoho představuje dobrá káva takovou, která mu chutná, pro jiné je dobrá zase ta, která člověka nakopne. Co se týče samotné chutě, tak každá káva má chuť jinou a totéž platí i o preferencích jednotlivých lidí. Ne každý má rád kávu charakteristickou s kyselou příchutí nebo naopak, kávu s mlékem a s cukrem. Pokud vás zajímá oblast gastronomie a chtěli byste si založit svou vlastní kavárnu, neměl by vám chybět podnikatelský záměr kavárna. A stejně ani ta nejlepší káva! Poradíme vám, jak si vybrat správné.

Jak přistupovat k výběru vhodné kávy?

Podnikatelský záměr kavárna a jeho přílohy
Podstatné náležitosti v podnikatelském záměru pro kavárnu

Kávu je možné porovnat s vínem. Nabízí nám širokou paletu chutí a vůní. Na to, jak bude vlastně káva chutnat má vliv mnoho faktorů. Může za to jednak odrůda kávovníku, z něhož je vyrobena, ale současně i půda, ve které kávovník rostl nebo způsob sběru či pražení jednotlivých zrn. Pokud chutná určitá odrůda kávy vám, bylo by velmi nesprávné myslet si, že automaticky bude chutnat i vašim příbuzným. Každý má rád jinou kávu. Vyznat se v kávě není zrovna jednoduché. Poradíme vám však, jak si vybrat správné! V první řadě je třeba si uvědomit, jakou chuť preferujete. Máte raději chuť kávy takovou, která je kyselá nebo čokoládová, oříškové nebo ovocné tóny? Kromě samotné chutě je také důležité zohlednit i to, jak si vlastně kávu připravujete. Preferujete kávu přímo z kávovaru, nebo vám postačuje Frenchpress nebo turek do skla? Nebo máte rádi filtrovanou kávu. Způsob přípravy kávy je důležitý, protože může mít výrazný vliv na celkovou chuť kávy. Výrazný vliv má právě to, jak kávu budete připravovat. Nesmíme zapomenout ani na to, že je třeba ji skladovat správně. Pokud budete kávu skladovat ve vlhkém prostoru, může se stát, že dříve či později dojde ke změně její kvalitativních vlastností. Netřeba zapomenout ani na to, že bychom kávu měli skladovat v suchém a tmavém prostoru a zbytečně ji nevystavovat přímému slunečnímu záření. Chcete-li i vy jednoho dne otevřít svou vlastní kavárnu a potřebujete další informace, navštivte stránky https://www.ikelp.cz/. Na této stránce najdete například informace o tom, jak má vypadat správný podnikatelský záměr pro vaši příští provoz. Dopřejte si i vy ty nejlepší informace!

Je otvorenie reštaurácie náročnou činnosťou?

od autora: | 16. júla 2021

Máte sen byť majiteľom reštaurácie a rozhodujete sa, či svoj sen idete zrealizovať, alebo od tohto sna upustíte, pretože sa bojíte toho, že by ste celý ten proces nezvládli? V tomto článku vám priblížime, čo otvorenie reštaurácie so sebou obnáša a že sa skutočne nemusíte báť realizovať aj svoj sen. Tak poďme na to.

Otvorenie reštaurácie krok za krokom

Ako prebieha otvorenie reštaurácie?
Tipy a triky na otvorenie reštaurácie

V prvom rade musíte dostať nápad, nápad, ktorý vás uistí v tom, že chcete otvorenie reštaurácie realizovať. Ak práve čítate tento článok, pravdepodobne ste nápad na otvorenie reštaurácie dostali, takže prvý krok máte splnený. Druhým krokom pri založení reštaurácie je premyslieť si celý koncept reštaurácie, teda  o akú reštauráciu pôjde, aký druh jedla budete servírovať, kto bude vašou cieľovou skupinou a podobne. Následne je potrebné rozmýšľať o financovaní, teda ako budete reštauráciu financovať, či z vlastných zdrojov, alebo z cudzích zdrojov. Ak budete chcieť finančné prostriedky získať z banky, je potrebné začať pracovať na prípravách podnikateľského plánu, ktorý tvorí základ toho, aby ste získali z banky finančné prostriedky. Pri tvorbe podnikateľského plánu zistíte, na čo všetko je potrebné myslieť, pretože tam musíte zaznamenať celý váš plán, celý obraz reštaurácie, jednoducho všetko čo s prevádzkou reštaurácie súvisí, teda napríklad priestory, dodávatelia, potenciálni zákazníci, zamestnanci a podobne. Pomedzi riešenia týchto základných vecí, je potrebné začať riešiť veci aj administratívne, teda samotné založenie podniku, vybavovanie všetkých povolení, najmä získať rozhodnutie z hygieny. Administratívnych úkonov, ktoré je potrebné zabezpečiť je mnoho, my ich tu nebudeme dopodrobna rozvádzať, pretože sa odvíjajú aj od typu prevádzky, a teda nie je možné ich všeobecne zhrnúť do jedného vreca.

Nezabúdajte, že váš podnik musí byť iný

Ak chcete na trhu uspieť, musíte priniesť niečo, čo na trhu chýba, prípadne bude vynikať, bude iné, lepšie, odlišnejšie a podobne. Vaša reštaurácia by mala byť lepšia ako vaše konkurenčné reštaurácie a na to je tiež pred otvorením reštaurácie potrebné myslieť. Ak chcete byť úspešný na trhu, robte veci inak ako konkurenčné reštaurácie, ponúknite vašim zákazníkom vyšší štandard, jednoducho buďte lepší. Ak sa chcete dozvedieť viac, čo so sebou prináša otvorenie reštaurácie, odporúčame vám navštíviť internetové stránky spoločnosti  https://www.ikelp.sk/.

Podnikateľský plán vypracujte trpezlivo a s nadhľadom

od autora: | 19. júna 2021

Takmer ku všetkým činnostiam na Slovensku potrebujeme akýsi papier, dokument či inú korešpondenciu. Inak tomu nie je ani v prípade založenia vlastnej podnikateľskej činnosti. Mať svoju vlastnú prevádzku, servis, kaviareň, reštauráciu, kamenný alebo internetový obchod je snom mnohých ľudí.  Niet sa čomu čudovať, nakoľko vlastné podnikanie ponúka priestor pre sebarealizáciu, istú dávku voľnosti pre svoje nápady a vízie. Avšak na druhej strane prináša aj množstvo práce, administratívy, času a trpezlivosti na plynulý a efektívny chod. Aby ste vedeli všetko s dostatočným prehľadom zvládnuť, tak si vypracujte podnikateľský plán. Tento dokument vám výborne poslúži na začiatku podnikania ako aj počas jeho priebehu, nakoľko sa viete vždy oprieť o to, čo ste si na začiatku predsavzali. 

Podnikateľský plán nemusí byť pre vás nočnou morou

Podnikateľský plán a ciele do budúcnosti
Poznatky v podnikateľskom pláne

Samozrejme, každý sme iný a nie každý si s administratívnymi činnosťami vie poradiť. Niekto má napísaný dobrý podnikateľský plán za kratšie časové obdobie, iný si zas s ním nevie dať rady vôbec. Ak patríte do druhej skupiny ľudí, tak nezúfajte. V súčasnosti nájdete v knihách, odborných časopisoch alebo aj na internete veľké množstvo tipov a rád ako podnikateľský plán vypracovať. Každý podnikateľský plán totiž obsahuje určité náležitosti, ktoré je v ňom nevyhnutné uviesť. Určite musí obsahovať názov a predmet podnikania,vaše firemné logo a detailný popis produktu alebo služby, ktorú budete poskytovať. Okrem týchto základných informácii je v ňom potrebné uviesť napríklad aj aký technologický proces využijete, či a koľko zamestnancov budete potrebovať a napríklad aj vaše ciele do budúcnosti. Neodmysliteľnou súčasťou je tiež analýza konkurencie. Táto časť je veľmi potrebná, z toho dôvodu, aby ste vedeli či a aké máte možnosti sa na trhu presadiť. Okrem toho tiež v podnikateľskom pláne môžete uviesť vaše silné a slabé stránky ako aj spôsoby financovania vášho sna. Nakoľko asi hneď na začiatku nebudete mať dostatočný finančný obnos a niečo si budete musieť požičať aj z externých zdrojov. Netreba sa ničoho báť, všetko si pomaly spíšte na nečisto a potom to dajte pekne na papier do požadovanej formy. Dôležité je, aby ste mali jasno v tom, čo, ako a kedy chcete robiť a kde sa chcete vidieť o pár rokov. Ak však nad tým naozaj tápate, tak si nechajte poradiť od odborníka, ktorého nájdete na webe https://marekstraka.com/.

Likvidácia firmy môže trvať mesiace až roky

od autora: | 3. júna 2021

Pokiaľ vlastníte spoločnosť s ručením obmedzeným, no podnikaniu sa už nedarí tak, ako ste si predstavovali, pravdepodobne zvažujete jej zánik. Tento proces sa nazýva likvidacia firmy a jeho podstatou je realizácia všetkých krokov, ktoré z zániku spoločnosti vedú. Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Spája sa s mnohými administratívnymi úkonmi a vybavovaním. Celý proces je však možné zrealizovať prostredníctvom firmy špecializujúcej sa práve na likvidácie spoločností. 

Základné kroky likvidácie

Likvidacia firmy s pomocou externej firmy
Kroky pri likvidácii firmy

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným má svoju vnútornú štruktúru. Môže mať niekoľko vlastníkov a má aj svojich veriteľov. Prvý krokom likvidácie firmy je prijatie rozhodnutia o tom, že firma bude zrušená. Tým, že vstúpi do likvidácie, začne celý proces jej zrušenia. Povinnosťou spoločnosti je vymenovať likvidátora, ktorý bude konať v mene firmy, avšak iba v súvislosti k úkonmi smerujúcimi k zrušeniu firmy. Zároveň je potrebné zapísať túto skutočnosť do obchodného registra. Následne sa začne samotná likvidácia firmy. Zákon ustanovuje, čo všetko je potrebné vykonať ešte predtým, ako sa spoločnosť vymaže z obchodného registra. Patrí sem napríklad vyrovnanie záväzkov, rôzne administratívne úkony, získanie potvrdení od úradov a podobne. Posledným krokom je vymazanie firmy z obchodného registra, čím je proces likvidácie firmy dokončený. Môže sa zdať, že likvidáciu je možné vybaviť za pár týždňov, no v žiadnom prípade nejde o taký krátky proces. V závislosti od množstva úkonov, ktoré je potrebné vykonať, sa tento proces časovo pohybuje v rozmedzí niekoľkých mesiacov až rokov. 

Kto vám môže pomôcť s likvidáciou firmy?

Chystáte sa zlikvidovať spoločnosť s ručením obmedzeným, no príde vám to príliš zložité? V tomto prípade existuje riešenie. Môžete osloviť firmu špecializujúcu sa na likvidácie spoločností. Pracovníci takejto firmy vedia o likvidácii firmy všetko a tak vás dokážu nasmerovať správnym smerom hneď od začiatku. Je potrebné si uvedomiť, že likvidácia je zložitý proces a okrem času si vyžaduje aj potrebné vedomosti a znalosti o tejto problematike. Ak sa však obrátite sa takúto firmu, máte o starosť menej. Špecialisti na likvidáciu vám poskytnú poradenstvo a vybavia všetky záležitosti za vás. Viac dôležitých informácií o likvidácii spoločnosti zistíte na webovej stránke https://www.easystart.sk.