Likvidácia firmy môže trvať mesiace až roky

od autora: | 3. júna 2021

Pokiaľ vlastníte spoločnosť s ručením obmedzeným, no podnikaniu sa už nedarí tak, ako ste si predstavovali, pravdepodobne zvažujete jej zánik. Tento proces sa nazýva likvidacia firmy a jeho podstatou je realizácia všetkých krokov, ktoré z zániku spoločnosti vedú. Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Spája sa s mnohými administratívnymi úkonmi a vybavovaním. Celý proces je však možné zrealizovať prostredníctvom firmy špecializujúcej sa práve na likvidácie spoločností. 

Základné kroky likvidácie

Likvidacia firmy s pomocou externej firmy
Kroky pri likvidácii firmy

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným má svoju vnútornú štruktúru. Môže mať niekoľko vlastníkov a má aj svojich veriteľov. Prvý krokom likvidácie firmy je prijatie rozhodnutia o tom, že firma bude zrušená. Tým, že vstúpi do likvidácie, začne celý proces jej zrušenia. Povinnosťou spoločnosti je vymenovať likvidátora, ktorý bude konať v mene firmy, avšak iba v súvislosti k úkonmi smerujúcimi k zrušeniu firmy. Zároveň je potrebné zapísať túto skutočnosť do obchodného registra. Následne sa začne samotná likvidácia firmy. Zákon ustanovuje, čo všetko je potrebné vykonať ešte predtým, ako sa spoločnosť vymaže z obchodného registra. Patrí sem napríklad vyrovnanie záväzkov, rôzne administratívne úkony, získanie potvrdení od úradov a podobne. Posledným krokom je vymazanie firmy z obchodného registra, čím je proces likvidácie firmy dokončený. Môže sa zdať, že likvidáciu je možné vybaviť za pár týždňov, no v žiadnom prípade nejde o taký krátky proces. V závislosti od množstva úkonov, ktoré je potrebné vykonať, sa tento proces časovo pohybuje v rozmedzí niekoľkých mesiacov až rokov. 

Kto vám môže pomôcť s likvidáciou firmy?

Chystáte sa zlikvidovať spoločnosť s ručením obmedzeným, no príde vám to príliš zložité? V tomto prípade existuje riešenie. Môžete osloviť firmu špecializujúcu sa na likvidácie spoločností. Pracovníci takejto firmy vedia o likvidácii firmy všetko a tak vás dokážu nasmerovať správnym smerom hneď od začiatku. Je potrebné si uvedomiť, že likvidácia je zložitý proces a okrem času si vyžaduje aj potrebné vedomosti a znalosti o tejto problematike. Ak sa však obrátite sa takúto firmu, máte o starosť menej. Špecialisti na likvidáciu vám poskytnú poradenstvo a vybavia všetky záležitosti za vás. Viac dôležitých informácií o likvidácii spoločnosti zistíte na webovej stránke https://www.easystart.sk.