Čo z histórie Slovenska by ste mali určite vedieť?

od autora: | 22. júla 2021

Dejepis, jeden z predmetov základných škôl, niekým milovaný, inými zas nenávidení. V podstate je jedno, do ktorej z týchto dvoch kategórii sa zaraďujete práve vy, určite nám dáte ale za pravdu, že história Slovenska je veľmi bohatá, zaujímavá a určite minimálne základy histórie svojej krajiny by mal poznať každý Slovák.

História Slovenska v kocke, alebo čo by ste určite mali vedieť

História Slovenska a dôležité roky
Hrady mali v histórii Slovenska dôležitú úlohu

História Slovenska sa začala písať veľmi dávno predtým, než sme sa sformovali do samostatnej krajiny s názvom Slovensko, ale poďme sa teda pozrieť na históriu Slovenska od roku 1993, teda od roku, odkedy sa považujeme za samostatný štát. Od tohto roku sme boli teda samostatným štátom, ktorý však vývinovo a aj svojim napredovaním bol dosť pozadu oproti ostatným štátom, avšak v najbližších rokoch sa aj našej krajine podarilo stať sa politicky úspešnejšími a to vstupom do NATO, do ktorého vstúpilo Slovensko v roku 2004. Od roku 2004 sa píše aj nová história Slovenska, pretože v tomto roku Slovensko vstúpilo do Európskej únie. Ak by sme pokračovali v časovej hierarchii, v roku 2007 sa stala naša krajina členom Schengenského priestoru, čím sa začala písať história Slovenska o voľnom pohybe tovarov, služieb, ale aj ľudí. Pre vstup do krajiny sa už viac nevyžadovalo žiadne iné povolenie iba občiansky preukaz a zanikli hraničné kontroly. Po vstupe do Európskej únie sme po pár rokoch prijali aj spoločnú menu Európskej únie, ktorou je Euro, a to v roku 2009 a takto sme sa pridali k ďalším štátom spoločenstva, ktoré majú rovnakú menu. Toto je základný prierez históriou Slovenska od vzniku samostatného štátu, ide o najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa na území Slovenska odohrali od roku 1993. Samozrejme, existujú aj iné historické udalosti, alebo udalosti, ktoré sa do histórie Slovenska ešte len zapíšu, či už ide o príjemné, alebo skôr nepríjemné udalosti, ale to už je téma na iný článok. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo história Slovenska ponúka, prípadne sa chcete zdokonaliť v dejinách Slovenska, či jednoducho si prečítať pár zaujímavých článkov, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://slovander.sk/, kde nájdete veľké množstvo zaujímavých tém.